Zgromadzenie Parafialne

Rada Parafialna Parafii Świętej Trójcy zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego w 21. Niedzielę po Trójcy Świętej, tj. 20 października br., po przedpołudniowym nabożeństwie. Zgromadzenie odbędzie się w kościele Świętej Trójcy. W kancelarii są do wglądu informacje związane ze Zgromadzeniem.