Zgromadzenie Parafialne

Informujemy, że 9 marca br. (1. Niedziela Pasyjna) odbędzie się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Zgromadzenie rozpocznie się po nabożeństwie przedpołudniowym, czyli ok. godz. 12:00. Czynny udział w Zgromadzeniu Parafialnym mogą brać udział jedynie członkowie Parafii, którzy opłacili składki parafialne za ubiegły rok – tj. 2013.

 

Od 1 marca będą wyłożone w kancelarii parafialnej sprawozdania finansowe, preliminarz oraz inne materiały sprawozdawcze. Wgląd mają tylko członkowie Zgromadzenia Parafialnego. Dla osób, które pracują i nie mogą zapoznać się z materiałami w godzinach pracy kancelarii, otwieramy dodatkowo kancelarię parafialną 8 marca – w sobotę – w godzinach od 10:00 do 13:00.

W kancelarii dyżur pełnić będzie proboszcz Parafii, ks. Piotr Gaś.