Zgromadzenie Parafialne – nieruchomości parafialne

Na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Prezes Rady Parafialnej – ks. Piotr Gaś – zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Posiedzenie odbędzie się 24 kwietnia br. po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego nr 1.

Na ostatnim, lutowym posiedzeniu Zgromadzenia Parafialnego, Rada Parafialna w sprawozdaniu merytorycznym zapowiedziała, że kolejne posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego będzie obejmowało informację o nieruchomościach parafialnych, informację o planach z nimi związanych, oraz dyskusję Zgromadzenia. Serdecznie zapraszamy więc na posiedzenie Zgromadzenia 24 kwietnia br., które w całości będzie poświęcony wymienionym zagadnieniom.