Zgromadzenie Parafialne – 6 sierpnia

Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Posiedzenie odbędzie się w 8. Niedzielę po Trójcy Świętej –  6 sierpnia – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie.

Porządek obrad obejmuje następujące sprawy: (i) Informacja o stanie transakcji zamiany nieruchomości zabudowanej przy Emilii Plater 7 na inne nieruchomości; (ii) Wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Parafialne na zaciągnięcie kredytu na pokrycie kosztów remontu kościoła Świętej Trójcy; (iii) Wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Parafialne na zawarcie umowy służebności gruntowej na rzecz Innogy w związku z budową przyłączy elektroenergetycznych dla kościoła Świętej Trójcy; (iiii) Wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Parafialne na zawarcie umowy służebności gruntowej na rzecz Innogy w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego dla nieruchomości zabudowanej przy ul. Kredytowej 4.