Zgromadzenie Parafialne – 16 listopada

Prezes Rady Parafialnej zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie po przedpołudniowym nabożeństwie – 16 listopada br. –  w Przedostatnią Niedzielę Roku Kościelnego. Posiedzenie odbędzie się w kościele Świętej Trójcy i będzie w całości będzie poświęcone jednemu tematowi. 

Rada Parafialna przedstawi projekt umowy transakcji zamiany prawa wieczystego użytkowania do dwóch nieruchomości przy zbiegu ulic Towarowej i Wolskiej na inne nieruchomości zabudowane. Rada Parafialna będzie też rekomendowała przyjęcie tego projektu i wyrażenie zgody na zamknięcie tej transakcji.

Projekt umowy, dokumenty i materiały dotyczące tej transakcji zostaną wyłożone 8 listopada br. w kancelarii parafialnej i będą dostępne do wglądu dla członków Zgromadzenia Parafialnego w godzinach pracy kancelarii aż do 14 listopada br. W sobotę 15 listopada br. dodatkowo otwieramy kancelarię parafialną w godzinach od 11:00 do 15:00. Również w tym dniu będzie można zapoznać się z projektem umowy, dokumentami i materiałami dotyczącymi transakcji zmiany.