ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


31 maja br. Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu wspominamy wydarzenie wylania Ducha Św. na Matkę Zbawiciela, Marię, i Dwunastu Apostołów. Schronieni w wieczerniku przed prześladowcami otrzymali moc Ducha Świętego, dzięki któremu bez lęku zwiastowali Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Według relacji św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, Duch Św. zstąpił na Marię i Apostołów pod postacią języków ognia (Dz 2,3).

Święto, które ma długie korzenie żydowskie, stało się poprzez zesłanie Ducha Św. symbolicznym dniem narodzin Kościoła – wspólnoty wiary, która żyje dzięki ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi.

Duch Św. występujący w tradycyjnej ikonografii i teologii niejako w cieniu Ojca i Syna, symbolizowany jest przez ogień, światło lub gołębicę, jest Tym, który pobudza grzesznika do wiary, wzmacnia ją i odradza z popiołów zwątpienia. Duch Św. działający w ukryciu jest jednak głównym źródłem życia Kościoła, gdyż to On sprawia, że możemy się modlić i wierzyć.

Prawdę tę wyraził Reformator Kościoła, ks. dr Marcin Luter, w komentarzu do III Artykułu Wiary w Małym Katechizmie: „Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał.”

Liturgicznie Święto Zesłania Ducha Św., zwane również Pięćdziesiątnicą lub Zielonymi Świętami, zamyka wielkanocny okres w kalendarzu Kościoła. Święto Pięćdziesiątnicy posiada własną oktawę, która rzadko jest obecnie obchodzona przez Kościoły zachodnie.

W kościele Świętej Trójcy odprawione zostaną w 1. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO dwa nabożeństwa o godz. 10:30 i 19:00. Nabożeństwo przedpołudniowe będzie nabożeństwem rodzinnym połączonym z jubileuszami konfirmacyjnymi. Nabożeństwa w kaplicy EOD Tabita (11:00) we Włochach (10:00).

2. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (poniedziałek) odprawione zostaną nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy (g. 18:00) oraz w kaplicy EOD Tabita (g. 15:00).