Zakończenie Forum Kobiet Luterańskich

Nabożeństwem z Sakramentem Ołtarza w kościele Świętej Trójcy zakończono 22 września XXII Forum Kobiet Luterańskich poświęcone tematowi „Kobiety Reformacji”.

 

Liturgię nabożeństwa prowadziła dk. Renata Raszyk, dk Małgorzata Gaś oraz proboszcz parafii ks. Piotr Gaś. Kazanie wygłosiła dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

 

 

Podczas nabożeństwa odbył się również Chrzest Święty – 21. w tym roku – oraz wystąpił chór parafii św. Mikołaja z Linköping (Szwecja).