Nabożeństwo Synodalne w kościele Świętej Trójcy


W 19. Niedzielę po Trójcy Świętej (18 października) odprawione zostało poranne nabożeństwo z Wieczerzą Pańską z udziałem członków Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik diecezji katowickiej oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

W liturgii nabożeństwa uczestniczył ponadto zwierzchnik Kościoła ks. bp Janusz Jagucki, ks. prezes Waldemar Pytel, ks. radca Grzegorz Giemza, ks. radca Edwin Pech oraz ks. radca Piotr Gaś. Na nabożeństwie obecny był również ks. Jerzy Samiec, biskup-elekt Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który zostanie wprowadzony w urząd 6 stycznia 2010 roku w naszym kościele.

Podczas nabożeństwa odbyło się wprowadzenie w urząd prezesa Synodu ks. Waldemara Pytla, proboszcza świdnickiej parafii, a także wprowadzenie w urząd radcy Synodu ks. Edwina Pecha z Parafii w Karpaczu, który zajął miejsce w Radzie Synodalnej po ks. Jerzym Samcu.

Foto: ks. Adam Malina

:: Więcej o wyborze ks. Jerzego Samca na zwierzchnika Kościoła