Komunikat ws. „serka wolskiego”

Publikujemy komunikat adwokata Mikołaja Pietrzaka, pełnomocnika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w postępowaniu karnym, dotyczącym tzw. „serka wolskiego”.

W dniu 15 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział VIII Karny, na którym Sąd rozpoznał wnioski o umorzenie postępowania karnego, złożone przez obrońców dwóch z oskarżonych notariuszy, tj. Janusza R. i Barbary W. Po wysłuchaniu obrońców Janusza R. i Barbary W., samego Janusza R., Prokuratora oraz pełnomocnika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, Sąd wydał tego samego dnia postanowienie o nieuwzględnieniu wniosków o umorzenie postępowania karnego.

Uzasadniając postanowienie Sąd wskazał, iż argumentacja obrońców o niewystąpieniu istotnej szkody nie jest trafna, oraz że w sprawie nie zachodzą oczywiste przesłanki pozwalające wykluczyć winę oskarżonych notariuszy. Na postanowienie Sądu nie przysługuje zażalenie, w związku z czym sprawa została skierowana na rozprawę główną, której data zostanie wyznaczona przez Sąd z urzędu.

adwokat Mikołaj Pietrzak
pełnomocnik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w postępowaniu karnym