Zmarł Witold Straus

13 stycznia 2011 roku po ciężkiej chorobie zmarł w wieku 79 lat ś. p. WITOLD STRAUS, długoletni prezes i późniejszy honorowy przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego, działającego przez 25 lat przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, a obecnie przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Całe swoje życie był aktywnie zaangażowany w ochronę dóbr kultury, działając m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, Towarzystwie Opieki nad Zabytkami oraz w wielu innych gremiach, którym właściwa była troska o zachowanie tradycji.

Po utworzeniu w 1984 roku Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami naszego cmentarza, włączył się z energią w jego prace. Od 1993 do grudnia 2009 roku był jego prezesem. Po zmianach organizacyjnych i przejściu Komitetu do struktur parafialnych, otrzymał tytuł honorowego przewodniczącego. Niestety, niedługo już mógł służyć swoim doświadczeniem i radą – mimo ogromnej woli życia i optymizmu – przegrał z trwającą od dłuższego czasu chorobą.

Uroczystości żałobne odbędą się 21 stycznia (piątek) 2011 o godz. 12:00 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Parafii Świętej Trójcy przy ul. Młynarskiej 54/56/58.

Rada Parafialna
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

 

:: Gazeta Wyborcza: Odszedł Człowiek Instytucja