Wspominajmy naszych Zmarłych


Trzy ostatnie niedziele Roku Kościelnego, w tym szczególnie Niedziela Wieczności, koncentrują uwagę Kościoła na czasach ostatecznych. Liturgia z całym swoim bogactwem przywołuje teksty i pieśni, mówiące nie tylko o powtórnym przyjściu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ale również o przemijaniu człowieka i sensie jego pielgrzymowania na ziemi. Podczas prawie każdego nabożeństwa wspominamy bliskich, a także przewodników wiary, którzy odeszli do wieczności w różnych okresach czasu. Daty urodzin i śmierci, czy nawet krótkie wspomnienia, nie są w stanie wyrazić tego wszystkiego, kim nasze Siostry i Bracia byli, czego dokonali i jak wiele znaczyli dla nas, wciąż żyjących.

Zachęcamy wszystkich parafian do przesyłania na adres e-mailowy (warszawa-trojca@luteranie.pl) parafii obszerniejszych wspomnień wraz ze zdjęciami, dzięki którym lepiej i głębiej będziemy mogli poznać naszych zmarłych i z tym większą wdzięcznością dziękować Panu Bogu za ich życie, słowa i czyny. Wspomnienia, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej, można również dostarczać do kancelarii parafialnej w wersji papierowej.

Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami.

Płaczemy zmarłych, jakby nam zginęli, oni po trudach tylko już spoczęli, wszyscy, co żyli i zasnęli w Panu, z martwych powstaną.” ŚE 915,2