Obchody 480. rocznicy Konfesji Augsburskiej


25 czerwca w Pamiątkę Konfesji Augsburskiej odbyła się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie konferencja naukowa upamiętniająca 480. rocznicę powstania podstawowej księgi wyznaniowej luteranizmu. Konferencję w Centrum Lutheraneum zorganizowała Parafia Świętej Trójcy oraz Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE). Patronat nad wydarzeniem objął Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT).

Uczestników przywitał proboszcz Parafii ks. radca Piotr Gaś oraz prof. Karol Karski, kierujący warszawskim PTE. Referat, dotyczący genezy Konfesji Augsburskiej przedstawił ks. prof. Martin Onnasch (Erfurt), b. dziekan Fakultetu Teologii Ewangelickiej w Greifswaldzie, a wykład dotyczący aktualności Konfesji Augsburskiej, szczególnie w perspektywie liturgicznej i ekumenicznej, przedstawił ks. prof. Marcin Hintz (ChAT).

W niedzielę (27 czerwca) odprawione zostało nabożeństwo, poświęcone jubileuszowi Konfesji Augsburskiej. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. – Dziś wspominamy 480. rocznicę odczytania Konfesji Augsburskiej. Odczuwamy dumę ze stanowczości i odwagi, jaką wykazali się ewangelicy. Jednak oprócz dumy powinniśmy także spojrzeć na siebie, spadkobierców tych odważnych ludzi. Powinniśmy jednak zadać sobie ważne pytanie o swoją wiarę, o ile nie ważniejsze pytanie: czym jest wiara w Jezusa Chrystusa – bo łatwo ją pomylić z wiarą w religię czy wyznanie wiary? Łatwo jest w obronie religii, organizacji kościelnej, sięgać po broń. Czy jednak o taką postawę chodzi, czy jest to przejaw wiary w Jezusa Chrystusa? – mówił w kazaniu ksiądz biskup.


foto: Aldona Karska