Zgromadzenie Parafialne (20 czerwca)


20 czerwca bezpośrednio po nabożeństwie przedpołudniowym odbyło się Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Głównymi sprawami poruszanymi podczas zgromadzenia był wniosek części parafian o zmianę godziny porannego nabożeństwa oraz kwestie związane z propozycją zmiany w regulaminie cmentarza w części, dotyczącej wieczystego prawa dożywotnich konsensów na użytkowanie grobów.

W kwestii „dożywotnich konsensów” Zgromadzenie zobowiązało Radę Parafialną do przygotowania projektu zmian w Regulaminie Cmentarza, które będą przedmiotem dyskusji i głosowania podczas kolejnego posiedzenia Zgromadzenia. Ponadto Zgromadzenie przychyliło się do propozycji Rady Parafialnej wprowadzenia jednorazowych opłat rocznych za wodę i wywóz śmieci dla wszystkich posiadaczy konsensów na naszym Cmentarzu.

Po dyskusji, dotyczącej zmiany godziny rozpoczęcia nabożeństwa przedpołudniowego z 10:30 na 10:00 Zgromadzenie podjęło uchwałę o pozostawieniu dotychczasowej godziny nabożeństwa.

Zgromadzenie wysłuchało informacji pani mecenas Olgi Sztejnert ws. cywilnej i karnej, dotyczącej nieruchomości parafialnej przy zbiegu ulic Towarowej i Wolskiej (tzw. „serek wolski”).

Pani Aldona Karska z Rady Parafialnej, będąca jednocześnie kuratorem diecezji warszawskiej naszego Kościoła, poinformowała Zgromadzenie o sytuacji w diecezji i zbliżających się wyborach nowego biskupa, w których kandyduje proboszcz naszej Parafii. Ks. Piotr Gaś wyjaśnił przed Zgromadzeniem powody, dla których zdecydował się kandydować na biskupa diecezji, a także kwestię odpowiedzialności Parafii Świętej Trójcy za przyszłość diecezji.

fot.: A. Karska