Wizyta delegacji Parafii Katedralnej z Uppsali w Warszawie


Na zaproszenie proboszcza Parafii ks. Piotra Gasia oraz Rady Parafialnej delegacja Parafii Katedralnej w Uppsali odwiedziła w dniach od 19 do 21 marca br. roku Warszawę. Z dniem 31 grudnia 2009 roku zakończyła się dotychczasowa umowa partnerska między diecezją Uppsali oraz Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP, a także między poszczególnymi parafiami. Odpowiednio w imieniu władz Kościoła i Parafii Świętej Trójcy, Konsystorz i Rada Parafialna podjęli decyzję o przedłużeniu umowy.

W skład szwedzkiej delegacji weszła ks. Annica Anderbrant, dziekan parafii katedralnej, ks. Markus Holmberg, kapelan przy katedrze w Uppsali, oraz Fredrik Unger, członek Rady Parafialnej. Była to pierwsza wizyta ks. Anderbrant w Warszawie, a zarazem druga wizyta zagraniczna Ksiądz Dziekan, która objęła swój urząd 1 listopada 2009 roku. W uroczystości wprowadzenia w urząd proboszcza katedry w Uppsali, której przewodniczył prymas Kościoła Szwecji abp Anders Wejryd, uczestniczyła delegacja Parafii Świętej Trójcy z Warszawy. Uppsala posiada również partnerstwo z anglikańską katedra w Cardiff (Walia).

Pierwszego dnia wizyty (19 marca) szwedzcy goście spotkali się z przedstawicielami Konsystorza oraz Diakonii Polskiej. Wysłuchali prezentacji p. Ewy Śliwki, dyrektora Biura Konsystorza, dotyczących sytuacji Kościoła w Polsce oraz pracy diakonijnej, którą przedstawiła p. Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii. Przybyłych gości przywitał również ks. bp Jerzy Samiec. Wieczorem Szwedzi wzięli udział w Tygodniowym Nabożeństwie Pasyjnym w kościele Świętej Trójcy, które odprawił ks. dr Włodzimierz Nast, a następnie odbyło się spotkanie z Radą Parafialną. Wstępnie omówiono możliwości dalszej współpracy między parafią w Warszawie i Uppsali, szczególnie w obszarze diakonii, edukacji, w tym pracy z najmłodszymi, oraz kultury.

W sobotę (20 marca) szwedzka delegacja zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Tabitę w Konstancinie Jeziornie, gdzie informację o ośrodku oraz jego restrukturyzacji udzielił ks. Waldemar Wunsz, wikariusz Parafii Świętej Trójcy. Wieczorem skandynawscy goście wysłuchali Pasji wg. św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha, wykonanej przez chór i orkiestrę Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, chór Varsoviae Regii Cantores oraz chór C. O. V. Haarlem z Holandii. Współorganizatorem koncertu wraz z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Bankiem BGŻ oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów była Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie.

W Niedzielę Judica (21 marca) odprawione zostało nabożeństwo polsko-szwedzkie, w trakcie którego odbyło się również wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dwóch osób. Kazanie wygłosiła ks. Annica Anderbrant. Zwróciła uwagę m.in. na znaczenie kontaktów między Kościołami – Nasza historia, nasze społeczeństwa i problemy, badania naukowe, czytanie Pisma św. i modlitwa, wszystko z czym spotykamy się w naszym życiu, kształtuje także wiarę. Dlatego też jest to tak ważne, byśmy się spotykali twarzą w twarz i przekazywali sobie wzajemnie nasze opowieści. A najważniejszą opowieścią jest historia Jezusa z Nazaretu, który poszedł drogą miłości aż do Jerozolimy.

Po kazaniu ks. Markus Holmberg zaśpiewał litanię wielkopostną, praktykowaną w Kościele Szwecji podczas czasu pasyjnego. Liturgię komunijną odprawił ks. Piotr Gaś wraz z ks. Anderbrant, która zaśpiewała również modlitwę prefacyjna wg agendy szwedzkiej. Słowa Ustanowienia Sakramentu Ołtarza zmówione były na przemian przez ks. Gasia, który konsekrował chleb, i ks. Anderbrant, która pobłogosławiła wino. Błogosławieństwa końcowego w języku szwedzkim udzieliła ksiądz dziekan. W sali parafialnej odbyło się spotkanie z gośćmi przygotowane przez Komisję Diakonijną.

: : Program nabożeństwa wraz z kazaniem ks. Annici Anderbrant oraz litanią wielkopostną (.pdf)

fot.: Brunon Sikora

fot. Aldona Karska