Renowacja nagrobków na Cmentarzu

5 października 2010 roku zostały odebrane przez panią Agnieszkę Kasprzak-Miler z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków prace konserwatorskie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy nagrobkach Ludwiga Wilhelma Bohm w alei 12 i Julii von Zille z Jentschów (wdowie po generale inżynierii) w alei 18.

Prace były sfinansowane z dotacji m.st. Warszawa i ze środków zebranych podczas dorocznej kwesty na cmentarzu.

Ludwig Wilhelm Bohm (1783 – 1838) był przemysłowcem, właścicielem fabryki cykorii we Włocławku, istniejącej do II wojny światowej.

Julia von Zille z Jentschów, wdowa po generale inżynierii.

 

: : Życie Warszawy: Co łaska na nagrobki