PTE: o muzyce cerkiewnej

Polskie Towarzystwo Ewangelickie – Oddział w Warszawie zaprasza na spotkanie w poniedziałek 21 marca 2011 o godz. 17.30 dr. hab. Włodzimierzem Wołosiukiem, profesorem sekcji prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który wygłosi prelekcję „Muzyka cerkiewna i jej przemiany pod wpływem Zachodu”.

Spotkanie odbędzie się w Sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4.