Zakończenie Ekumenicznej Oktawy w kościele Świętej Trójcy


W Dzień Nawrócenia Apostoła Pawła (poniedziałek, 25 stycznia) w kościele Świętej Trójcy odbędzie się uroczyste zakończenie Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O godz. 18:00 odprawione zostanie nabożeństwo Słowa Bożego, w którym wezmą udział chrześcijanie różnych wyznań. Kazanie wygłosi ks. biskup Zdzisław Tranda, były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

W nabożeństwie weźmie udział zwierzchnik naszego Kościoła ks. biskup Jerzy Samiec, a także duchowni Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz innych Kościołów niezrzeszonych, w tym Kościoła Zielonoświątkowego i Rzymskokatolickiego.