Święto Epifanii i ordynacja w kościele Świętej Trójcy

6 stycznia 2011 roku, w święto Objawienia Pańskiego (Epifanii) odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją czterech duchownych Kościoła ewangelicko-augsburskiego – magistrów teologii ewangelickiej: Dawida Banacha, Łukasza Gasia, Marcina Liberackiego oraz Sebastiana Olenckiego.

Na nabożeństwo przybyli wierni ze wszystkich diecezji Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła ks. bp Jerzy Samiec, bp Tadeusz Szurman (Katowice), bp Rudolf Bażanowski (Olsztyn), bp Mirosław Wola (EDW) oraz ks. bp Zdzisław Tranda (ref.). Zebranych przywitał proboszcz Parafii Świętej Trójcy, ks. radca Piotr Gaś, który złożył życzenia błogosławieństwa Bożego ks. bp. Jerzemu Samcowi z okazji pierwszej rocznicy wprowadzenia w urząd Biskupa Kościoła. Liturgię spowiednią poprowadził ks. Robert Sitarek (Wrocław). W liturgii wstępnej czynnie uczestniczyli również członkowie Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy – mec. Olga Sztejnert-Roszak i Przemysław Florjanowicz-Błachut, a Ewangelię epifanijną odczytał ks. prezes Tadeusz Makula.

W słowie do ordynowanych i Zboru opartym na tekście z Ewangelii Łukasza 9, 23-26, bp Jerzy Samiec przypomniał znaczenie i odpowiedzialność powołania do zwiastowania Ewangelii w kontekście święta Objawienia Pańskiego, przypominając, że nie wszędzie chrześcijanie mogą swobodnie realizować misyjny nakaz Chrystusa – Są chrześcijanie, którzy wyznają tę samą wiarę, co my, a jednak, głosząc Słowo Boże muszą liczyć się z wieloma niebezpieczeństwami, w tym i z utratą życia. W ostatnich dniach media informowały o zamachach na diasporę chrześcijańską w krajach islamskich – w Egipcie, Palestynie lub innych rejonach Afryki i Azji. Wydarzenia te pokazują, że naśladowanie Chrystusa wymaga wierności i odwagi, którą odnajdujemy w Chrystusie. Biskup zachęcał ordynowanych, aby nie ograniczali się tylko do lektury Pisma Świętego podczas przygotowywania kazań, ale, by Słowo Boże obecne było w ich codziennym życiu, w wyzwaniach i trudach pracy duszpasterskiej, a także jako napomnienie do pokornego stawania przed Bogiem. – Jako duchowni będziecie spotykali się z szacunkiem. Będziecie otrzymywali zaproszenia i będziecie proszeni do brania udziału w wielu uroczystościach. Pamiętajcie jednak, że we wszystkim, co czynicie powinniście być wierni Chrystusowi, a nie złudnym zaszczytom i splendorom, gdyż cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? (Łk 9,25). Bp Samiec przypomniał nowym duchownym, że powołanie duchownego to przede wszystkim służba Bogu, lecz także, co stwierdza ślubowanie ordynacyjne, służba ludziom i to służba realizowana w poddaniu Słowu Bożemu. – Pamiętajcie sługami jesteście. Wezwani jesteście do służenia, gdyż takie jest powołanie sług Bożych.

Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: ks. Rolandem Zagórą i ks. Tomaszem Wigłaszem, ks. bp. Rudolfem Bażanowskim i ks. Piotrem Gasiem, ks. bp. Tadeuszem Szurmanem i ks. Tadeuszem Makulą oraz ks. Andrzejem Wójcikiem i ks. Robertem Sitarkiem. Nowym duchownym nałożono komże, przypominającym obowiązek czystego zachowania i wiernego zwiastowania Słowa Bożego. Bp Samiec poprosił Zbór o przyjęcie nowych księży z modlitwą, a służbę duchownych powierzył prowadzeniu Ducha Świętego.

Nowi księża wygłosili krótkie przemówienia. Liturgię eucharystyczną poprowadził Biskup Kościoła w asyście biskupów diecezjalnych. Do Sakramentu Ołtarza przystąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej uczestnikom nabożeństwa.

Nabożeństwo wzbogacił śpiew chórów stołecznych Parafii Świętej Trójcy (parafialny i Modo Maiorum) pod dyr. Michała Straszewskiego oraz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego pod dyr. Katarzyny Folgart, a także występ solisty warszawskiej Opery Kameralnej Dariusza Górskiego. Na organach grał dr Jerzy Dziubiński.

Po zakończeniu części liturgicznej w Lutheraneum (podziemia kościoła Świętej Trójcy) odbyło się spotkanie z nowymi księżmi, podczas którego bp Jerzy Samiec wręczył dokumenty ordynacyjne. Młodzi duchowni pozostaną w parafiach, w których odbywali dotychczas praktyki przed ordynacją: ks. Dawid Banach (Parafia Suwałki), ks. Łukasz Gaś (Parafia Olsztyn/Olsztynek), ks. Marcin Liberacki (Parafia Żory) oraz ks. Sebastian Olencki (Parafia Gliwice).

foto: zwiastun.pl

: : GALERIA ZDJĘĆ Z ORDYNACJI TUTAJ (zwiastun.pl)