PTE: związki Józefa Piłsudskiego z ewangelicyzmem


W poniedziałek 20 września po przerwie wakacyjnej zostanie wznowiona działalność Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Spotkanie, które rozpocznie się tradycyjnie o godz. 17.30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4, poświęcone będzie sprawom organizacyjnym, a także wygłoszona zostanie prelekcja „Józef Piłsudski i jego związki z ewangelicyzmem”. Wykład poprowadzi prof. Karol Karski.

Zapraszamy!