Kazanie na Święto WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO


13 maja (czwartek) w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego odprawione zostało w kościele Świętej Trójcy nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza. Zapraszamy do wysłuchania kazania ks. radcy Piotra Gasia.


Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest jednym z najstarszych i ważniejszych świąt chrześcijańskich.

Dokumenty historyczne wspominają o nim już w drugiej połowie IV wieku. Uroczystość obchodzi się 40 dni po Wielkanocy i 10 dni przed Świętem Zesłania Ducha Świętego. Święto przypomina wydarzenie z historii zbawienia, że Chrystus, który głosił Ewangelię 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca (por. Łk 24, 50-53).

Wniebowstąpienie Pańskie, które jest ukoronowaniem Zmartwychwstania, nawiązuje i zapowiada również obietnice dane przez Pana Jezusa – zesłanie Ducha Świętego i jego powtórne przyjście. Przypomina o tym anamneza, modlitwa w liturgii komunijnej Kościoła, zmawiana podczas każdego nabożeństwa: „Boże, Ojcze nasz niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna, uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale.”

Zdjęcie przedstawia rozetę ze sceną Wniebowstąpienia Pańskiego z kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Mateusza w Łodzi (mateusz.org.pl)