Protestantyzm, sumienie i Europa


28 października w podziemiach kościoła Świętej Trójcy odbył się wykład ks. prof. Karla-Christopha Eptinga zatytułowany: „Wkład protestantyzmu w budowanie Europy dzisiaj.” Prelekcja odbyła się w ramach konferencji edukacyjnej organizowanej przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną (ChAT).  Koordynacją cyklu wykładów prof. Eptinga w Warszawie zajmował się ks. prof. Bogusław Milerski, prorektor ChAT.

W swoim wystąpieniu prof. Epting poruszył szereg zagadnień związanych z wolnością sumienia w kontekście narodzin protestantyzmu podczas sejmu w Spirze w 1529 roku, zarówno w aspekcie teologicznym, jak i w odniesieniu do roli, jaką protestanci mogą odegrać w szeroko rozumianym procesie jednoczenia się Europy. Omówił również inne kwestie, dotyczące protestanckiej zasady powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących oraz jej konsekwencji dla życia kościelno-społecznego. Tłumaczenie wykładu prof. Eptinga ukaże się w Roczniku Teologicznym ChAT.

Prelekcja ks. prof. Eptinga była jednym z inauguracyjnych wydarzeń Lutheraneum, centrum edukacyjno-kulturalnego powstającego przy naszej parafii.

foto: Anna Wrzesińska