LUXMED i Parafia Świętej Trójcy zawarły porozumienie ws. EOD „TABITA”


22 października br. zostało zawarte porozumienie między LUX MED Sp. z o.o. a Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie, określające  zasady współpracy przy prowadzeniu domu opieki EOD „Tabita” w Konstancinie-Jeziornej.

Na mocy zawartego porozumienia, dom opieki „Tabita”, którym dotychczas zarządzała Parafia, będzie prowadzić specjalnie w tym celu powołana spółka LUX MED Tabita Sp. z o.o. Po spełnieniu warunków określonych w umowie inwestycyjnej LUX MED Sp. z o.o. nabędzie 88% udziałów w nowej spółce. Pozostałe 12% zachowa Parafia, której przysługiwać będzie także miejsce w Radzie Nadzorczej.

Wspólne plany Parafii i Grupy LUX MED przewidują w najbliższym czasie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego skrzydła budynku, dzięki czemu wzrośnie liczba pokoi gościnnych (z obecnych 61 do 94). Pozwoli to znacząco zwiększyć liczbę podopiecznych, przy jednoczesnym zachowaniu standardu świadczonych usług (do czego zobowiązali się sygnatariusze umowy). Wszyscy obecni pensjonariusze „Tabity” zachowają swój status na podstawie dotychczas podpisanych umów. Parafianom będzie przysługiwać pierwszeństwo do miejsc w „Tabicie”, a Parafia będzie dysponować pakietem miejsc z rabatem dla swoich parafian oraz ich współmałżonków.

W nowo utworzonej spółce pozostaną zatrudnieni wszyscy obecni pracownicy „Tabity”. Co istotne, spółka nie przejmie nieruchomości – będzie ją jedynie najmować przez najbliższe 12 lat (z możliwością przedłużenia umowy o następne 3 lata).

Dzięki podjęciu współpracy przy prowadzeniu Domu Opieki „Tabita”, Grupa LUX MED wkracza na nowy obszar działalności. Jako eksperci w świadczeniu usług ambulatoryjnych i diagnostycznych, w naturalny sposób poszukujemy nowych obszarów rozwoju. Włączając się w prowadzenie domu opieki możemy wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia i spożytkować je w obszarze niezwykle społecznie ważnym, jakim jest troska o  seniorów  i ludzi przewlekle chorych. Jestem przekonana, że  znacząco przyczynimy się do tego, aby następne lata były dla „Tabity” okresem stabilizacji i rozkwitu. Mimo wielu przedsięwzięć, które zamierzamy zrealizować w bliskiej przyszłości, takich jak otwarcie szpitala chirurgii jednego dnia, podjęliśmy się jeszcze jednego wyzwania. Niewykluczone, że okaże się ono pierwszym krokiem na tym nowym polu naszej działalności. ” – mówi Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED.

Ewangelicki Ośrodek Diakonii Tabita w Konstancinie-Jeziornej jest jednym z dzieł charytatywnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, w którym kontynuujemy wielowiekową, dobrą tradycję służby dla człowieka. Funkcjonujący od ponad 80 lat ośrodek Tabita został w minionych latach rozbudowany i dzisiaj jest jednym z najlepszych obiektów tego typu w Warszawie i okolicy, którego atrakcyjność dodatkowo potęguje piękne położenie. Ośrodek już zapewnia dobrą opiekę medyczną, pielęgnacyjną oraz stwarza pensjonariuszom poczucie bezpieczeństwa w ich „jesieni życia”. Zgromadzenie Parafialne – najwyższy organ parafii – z sześciu ofert kandydatów na operatora EOD TABITA, wybrało ofertę Grupy LUX MED. Mam nadzieję, że dynamika, potencjał medyczny oraz know-how Grupy LUX MED połączony z doświadczeniem i tradycją naszego Ewangelickiego Ośrodka Diakonii TABITA będzie znakomitym przykładem dobrego współdziałania w niesieniu pomocy człowiekowi w nie zawsze łatwej i złotej jesieni ludzkiego życia” – powiedział w odpowiedzi ks. Piotr Gaś – proboszcz Parafii Świętej Trójcy.

: : Oficjalny komunikat prasowy z podpisania umowy między Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy a Grupą LUXMED (.pdf)