Ewangelicki vs. ewangeliczny?

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Warszawie zaprasza na comiesięczne spotkanie, podczas którego mgr teol. Mirosława Weremiejewicz wygłosi prelekcję: „Kościoły ewangelickie i Kościoły ewangeliczne – co je łączy a co dzieli?”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 18 kwietnia o godz. 17. 30 w Sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4.