Oto nadchodzi zbawienie twoje! – pozdrowienie świąteczne

W chaos i krzyk tego świata przenika ciche światło nadziei. W kojącym rytmie liturgii Kościoła dociera do nas wieść, którą dobrze znamy: Chrystus się rodzi! Świat i jego losy są w rękach Boga! Przychodzi Ten, który jest ratunkiem dla Ciebie i dla mnie, dla nas.

W tej dobrze znanej wieści wciąż na nowo odnajdujemy niezgłębioną tajemnicę wiary, powiew świeżości Ducha Bożego, który przygotowuje i otwiera nasze serca na bożonarodzeniową Ewangelię. To dlatego wraz z dziećmi i niczym dzieci możemy radośnie zawołać: Bóg się rodzi! Moc truchleje! Pan niebiosów obnażony!

Wraz ze świadkami wiary wszystkich czasów możemy radować się Ewangelią o Bożym odkupieniu: Bóg zstępuje ku nam! W Jezusie Chrystusie przełamuje niemoc i brak nadziei – odtąd wszyscy jesteśmy świadkami żywej nadziei. Wraz z Matkami i Ojcami naszej wiary wyznajemy: Bóg staje się tak mały, że mieści się w betlejemskim żłóbku, Bóg staje się tak mały, że mieści się w rękach Marii Panny, Bóg staje się tak mały, że mieści się w naszych sercach. Bóg staje się tak wielki, że potrafi te serca przemienić i wypełnić wiarą, nadzieją i miłością.

Życzę Wam, Waszym Rodzinom
autentycznej radości z Ewangelii
o Narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa
oraz dobrego Nowego Roku 2011.

ks. Piotr Gaś
Proboszcz Parafii

Warszawa, Adwent/Boże Narodzenie AD 2010