Prof. Karol Karski wyróżniony


24 kwietnia 2010 r. w Teatrze Żydowskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu poświęconego rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jednym z wyróżnionych jest prof. dr hab. Karol Karski, przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i członek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej przyznawało początkowo medal kombatantom, uczestnikom walk powstańczych. Od kilku lat odznaczenie przyznawane jest twórcom, naukowcom, działaczom społecznym i politycznym, którzy swoim działaniem lub twórczością otaczają opieką miejsca martyrologii narodu żydowskiego, pielęgnują miejsca związane z kulturą żydowską, a także występują przeciwko nietolerancji, ksenofobii, antysemityzmowi i neonazizmowi.

Uroczystość uświetnił spektakl na podstawie twórczości Władysława Szlengla.