Trzy Kazania na Święto Zesłania Ducha Świętego. Jubileusz konfirmacji


Zapraszamy do wysłuchania trzech kazań wygłoszonych w kościele Świętej Trójcy w święta Zesłania Ducha Świętego (23-24 maja 2010). W 1. Święto Zesłania Ducha Świętego nabożeństwo przedpołudniowe miało szczególny charakter – odbyła się uroczystość jubileuszu 80, 75, 70, 65, 60 i 50-lecia konfirmacji, a także przedstawienie Zborowi tegorocznych konfirmantów. Z kolei wieczorem odprawione zostało nabożeństwo według liturgii młodzieżowej, które poprowadził ks. prof. Bogusław Milerski z młodzieżą akademicką.

Kazanie wygłoszone przez ks. proboszcza Piotra Gasia w 1. Święto Zesłania Ducha Świętego

Kazanie wygłoszone przez ks. prof. Bogusława Milerskiego w 1. Święto Zesłania Ducha Świętego (nabożeństwo wieczorne z liturgią młodzieżową)

Kazanie wygłoszone przez ks. proboszcza Piotra Gasia w 2. Święto Zesłania Ducha Świętego

+++

23 i 24 maja br. Kościół obchodził święta Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu wspominamy wydarzenie wylania Ducha Św. na Matkę Zbawiciela, Marię, i Dwunastu Apostołów. Schronieni w wieczerniku przed prześladowcami otrzymali moc Ducha Świętego, dzięki któremu bez lęku zwiastowali Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Według relacji św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, Duch Św. zstąpił na Marię i Apostołów pod postacią języków ognia (Dz 2,3).

Święto, które ma długie korzenie żydowskie, stało się poprzez zesłanie Ducha Św. symbolicznym dniem narodzin Kościoła – wspólnoty wiary, która żyje dzięki ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi.

Duch Św. występujący w tradycyjnej ikonografii i teologii niejako w cieniu Ojca i Syna, symbolizowany jest przez ogień, światło lub gołębicę, jest Tym, który pobudza grzesznika do wiary, wzmacnia ją i odradza z popiołów zwątpienia. Duch Św. działający w ukryciu jest jednak głównym źródłem życia Kościoła, gdyż to On sprawia, że możemy się modlić i wierzyć.

Prawdę tę wyraził Reformator Kościoła, ks. dr Marcin Luter, w komentarzu do III Artykułu Wiary w Małym Katechizmie: „Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał.”

Liturgicznie Święto Zesłania Ducha Św., zwane również Pięćdziesiątnicą lub Zielonymi Świętami, zamyka wielkanocny okres w kalendarzu Kościoła. Święto Pięćdziesiątnicy posiada własną oktawę, która rzadko jest obecnie obchodzona przez Kościoły zachodnie.