Spotkanie z ks. bp. Jerzym Samcem


15 lutego br. odbyło się w podziemiach kościoła Świętej Trójcy spotkanie z ks. biskupem Jerzym Samcem, nowym zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE).

Przybyłych gości powitał w imieniu prezesa warszawskiego PTE, prof. Karola Karskiego, sekretarz oddziału ks. dr Włodzimierz Nast.

Na wstępie bp Samiec podziękował władzom i członkom Parafii Świętej Trójcy za pomoc przy organizacji uroczystości wprowadzenia go w urząd Biskupa Kościoła. W kilkudziesięciu minutowym referacie ks. bp Samiec nakreślił obecną sytuację Kościoła luterańskiego w Polsce, związane z ewangelizacją, sprawami kadrowo-finansowymi, stanem relacji Państwo-Kościół, diakonią oraz innymi aspektami życia kościelnego. Biskup nie pominął kwestii kontrowersyjnych związanych z obecnością Kościoła w mediach i życiu społecznym, a także trudnościach, dotyczących demograficznego i finansowego rozwarstwienia parafii luterańskich w Polsce.

Po referacie ks. bp. Samca przez ponad godzinę zadawane były pytania, dotyczące m.in. ekumenizmu, obecności Kościoła w mediach, zacieśnienia współpracy między Kościołami ewangelickimi w Polsce oraz lepszej reprezentacji wobec rządu, lustracji, procesów dyscyplinarnych, komunikacji wewnętrznej w Kościele i nie na końcu spraw duchowych.

Spotkanie zakończył Modlitwą Pańską ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy, a błogosławieństwa udzielił ks. bp Jerzy Samiec.

fot. Piotr Gaś

fot. Aldona Karska