Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim


– Polacy odbierają sobie dumę i satysfakcję z przemian polityczno-społecznych, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku – powiedział 14 czerwca b. premier Tadeusz Mazowiecki podczas spotkania w podziemiach kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy (Centrum Lutheraneum) organizowanego przez warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Spotkanie z pierwszym, niekomunistycznym premierem wolnej Polski otworzył prof. Karol Karski, przewodniczący warszawskiego PTE.

W swoim wystąpieniu premier Mazowiecki skoncentrował się na kwestiach, dotyczących sposobu i okoliczności zmian ustrojowych w Polsce. Podkreślił m.in. główne aspekty reorientacji polskiej polityki zagranicznej, w tym stosunki polsko-niemieckie w kontekście wypracowanego traktatu z rządem RFN o uznaniu granicy na Odrze i Nysie, oraz wyzwania i problemy związane z transformacją gospodarczą (tzw. plan Balcerowicza).

Po prelekcji Tadeusza Mazowieckiego uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania. Dyskusja dotyczyła m.in. kwestii lustracji i polityki tzw. grubej kreski, polityki zagranicznej, wprowadzenia religii do szkół publicznych przez rząd Mazowieckiego oraz prac nad konstytucją RP. Nie zabrakło też tematów związanych z bieżącą polityką w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich.

Spotkanie zakończył modlitwą ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy.

foto: Aldona Karska, Michał Karski, ks. Piotr Gaś