Komunikat ws. „serka wolskiego”

{gallery}wydarzenia/serek{/gallery}

Komunikat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w sprawie tzw. “serka wolskiego”

W dniu 5 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok, którym oddalił apelację Glob Tower Spółki z o.o. od korzystnego dla Parafii Świętej Trójcy w Warszawie wyroku w sprawie tzw. „serka wolskiego”. Oznacza to, że umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy skrzyżowaniu ulic Towarowej i Wolskiej, jest nieważna, a prawa do nieruchomości pozostają przy Parafii. Glob Tower Sp. z o.o. służy jeszcze nadzwyczajny środek zaskarżenia wyroku tj. skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Sąd Apelacyjny, podobnie jak wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie, podzielił w całości argumentację Parafii. Od początku postępowania Parafia Świętej Trójcy twierdziła, że umowa sprzedaży praw do nieruchomości, zawarta przez rzekomego pełnomocnika w dniu 27 sierpnia 2007 r., jest nieważna, albowiem pełnomocnictwa do sprzedaży udzielił mu (w roku 1999) ówczesny proboszcz pomocniczy Parafii, a Zgromadzenie Parafialne nigdy nie podjęło uchwały o sprzedaży nieruchomości. Parafia, spotykając się z przedstawicielami Glob Tower Spółki z o.o. oraz swoim rzekomym pełnomocnikiem w roku 2007 r. – po uzyskaniu informacji, że bez wiedzy i zgody Parafii zawarto przedwstępną umowę sprzedaży – wielokrotnie oświadczała, że nieruchomości nie sprzeda. Mimo to, do zawarcia umowy doszło. Po ponad trzech latach procesu została ona prawomocnie uznana za nieważną.

Warto przypomnieć, że przeciwko obydwu rzekomym pełnomocnikom Parafii, prezesowi zarządu Glob Tower Spółki z o.o. oraz trzem zaangażowanym w proceder notariuszom Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia.    

Na stronie internetowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy (www.trojca.waw.pl) opublikowane są materiały, dotyczące sprawy „serka wolskiego”.