ETO na liście OPP


Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO) wpisana jest na listę organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu można przekazać ETO 1% swojego podatku dochodowego i wspierać działalność statutową organziacji. Fundacja ETO powstała w 2008 roku. Idei jej powstania przyświecała chęć nawiązania do wspaniałej  tradycji warszawskiej, ewangelickiej oświaty. Głównym zadaniem ETO jest założenie i poprowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, a w dalszej perspektywie także liceum.

Chociaż pierwszym celem jest powołanie i prowadzenie szkoły, to Fundacja realizuje też wiele innych projektów. Do niektórych z nich należą:
1. Ufundowanie i wypłacenie stypendium celowego dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej
2. Dofinansowanie wycieczek dla konfirmantów warszawskich parafii ewangelicko-augsburskich
3. Zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego “Moja Parafia”
4. Coroczne organizowanie konkursu plastycznego “Moje życzenia świąteczne”
5. Zakup podręczników do nauczania religii
6. Dofinansowanie koncertu dla dzieci i młodzieży “Młode talenty”
7. Dofinansowanie pikniku dla dzieci w warszawskich parafiach ewangelicko-augsburskich
8. Współorganizowanie i dofinansowanie przedstawienia “Hairetikos” – przedstawienie jest wystawiane w parafiach ewangelicko-augsburskich w całej Polsce