Wizyta Szwedów i nabożeństwo polsko-szwedzkie

Na początku maja br. odbędą się w Warszawie wyjazdowe rekolekcje oraz podróż studyjna władz diecezji uppsalskiej Kościoła Szwecji. W majowy weekend szwedzcy goście odwiedzą również naszą parafię. 3 maja przeżywać będziemy w naszym kościele wspólne nabożeństwo ze szwedzkimi współwyznawcami.

3 maja (wtorek) o godz. 10:30kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy odprawione zostanie nabożeństwo polsko-szwedzkie połączone z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Po raz pierwszy w historii naszej Parafii – i prawdopodobnie całego Kościoła – w polskie święto narodowe kazanie wygłosi szwedzki biskup – bp Ragnar Persenius z Uppsali. Drugie kazanie wygłosi bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

godz. 14:00Lutheraneum szwedzcy goście wezmą udział w panelu dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom dotyczącym stosunkom państwo-Kościół, religijności Polaków, sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, a także zagadnieniom ekumenicznym. Podjęte zostaną również tematy kontrowersyjne.

Każdy panel dyskusyjny rozpoczynać się będzie referatem wprowadzającym, a po nim odbędzie się dyskusja z udziałem szwedzkich gości. Tłumaczenie jest zapewnione:

Wprowadzenie, dotyczące sytuacji ekumenicznej w Polsce:

1. Sytuacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. radca Piotr Gaś

2. Stosunki państwo – Kościół w Polsce – Przemysław Florjanowicz-Błachut

3. Sytuacja Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce – teraźniejszość i wyzwania – dr Tomasz P. Terlikowski, ekumenizm.pl/fronda.pl

Serdecznie zapraszamy zarówno na nabożeństwo, jak i na panel dyskusyjny!