Komunikat Parafii Świętej Trójcy

W związku z działaniami osób trzecich, które rozsyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencję, przedstawiając się imieniem i nazwiskiem Proboszcza Parafii Świętej Trójcy, ks. Piotra Gasia, uprzejmie informujemy, że:

– ks. Piotr Gaś korzysta wyłącznie ze skrzynki e-mail o adresie piotrgas@luteranie.pl – wszystkich zainteresowanych tą formą kontaktu z Proboszczem Parafii, serdecznie zachęcamy do korzystania z niej;

– korespondencja elektroniczna wysyłana ze skrzynki e-mail o innym adresie, niż wskazany wyżej nie pochodzi od ks. Piotra Gasia, ani żadnej osoby działającej w imieniu lub z upoważnienia Proboszcza ani żadnego innego organu naszej Parafii;

– żadna osoba trzecia nie została przez Proboszcza naszej Parafii uprawniona,  aby wypowiadać się za pośrednictwem e-mail w jego imieniu, ze wskazaniem na jego osobę jako nadawcę korespondencji;

– praktyka polegająca na podszywaniu się pod inną osobę w celu rozesłania własnej korespondencji stanowi naruszenie dóbr osobistych – imienia i nazwiska i podlega odpowiedzialności cywilnej.