Oświadczenie Synodu Kościoła i List Pasterski Biskupów


Przedstawiamy Oświadczenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz List Pasterski Biskupów Luterańskich w związku z katastrofą lotniczą 10 kwietnia 2010 roku.

W obliczu tragedii, jaka dotknęła Naszą Ojczyznę i Jej Obywateli, XII Synod Kościoła łączy się z wszystkimi, którzy zostali doświadczeni koniecznością przeżywania bólu, cierpienia, poczucia zagubienia i beznadziejności.

Szczególnie polecamy w naszych modlitwach i myślach członków rodzin i wszystkich najbliższych ofiar tragedii. Właśnie Oni w tym najtrudniejszym dla nich czasie momencie muszą wyczuwać naszą ludzką solidarność i zwykłą serdeczność. Ich ból jest naszym bólem, a ich strata naszą stratą. Nie ma bowiem w takim momencie żadnego znaczenia jakikolwiek czynnik wyróżniający. W tym czasie stanowimy bowiem jedność przeżywających ludzki dramat Współobywateli.

Symbolika miejsca i czasu dzisiejszej tragedii powinna być dla nas wszystkim znakiem potrzeby jedności, wzajemnego braterstwa i należnego dla przyszłości Polski zaangażowania w budowaniu prawdziwej miłości.

Jako członkowie najwyższego gremium polskich luteran wyrażamy prawdziwy szacunek dla dokonań wszystkich tak nagle powołanych do Pana Współobywateli. Ich doświadczenie, życiowa droga budowania lepszej, bardziej sprawiedliwej i zasobnej Ojczyzny oraz zaangażowanie w życie publiczne są nie do zastąpienia. Jakże trudno będzie nam bez nich dalej kształtować teraźniejszość. Wyrażamy przekonanie, że pamięć o Nich, wytyczone przez nich drogi postępowania a także możliwość odbudowania silnej jedności spowodowana Ich odejściem mogą pomóc nam w tym niezwykle bolesnym doświadczeniu.

W imię pamięci i szacunku dla ofiar, świadomi, iż Powołujący Bóg działa zgodnie z Jego wolą oświadczamy, że uczynimy wszystko, aby w codziennej aktywności społeczność luteran dawała świadectwo, że odejście naszych Współbraci nie było bezcelowe. Łączymy się nie tylko w obliczu tragedii, ale działajmy razem w budowaniu tego co Ojczyźnie jest potrzebne.

Synod Kościoła w Warszawie, 10 kwietnia 2010

+++
List Pasterski Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Polska przeżywa największą tragedię czasów powojennych. Ziemia katyńska będąca symbolem narodowej gehenny stała się miejscem katastrofy lotniczej. Śmierć Głowy Państwa oraz wielu najważniejszych osób w Państwie, które towarzyszyły Prezydentowi w podróży na uroczystości 70-lecia zbrodni Katyńskiej, poruszyła do głębi cały naród.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w katastrofie tej poniósł również nieodżałowaną stratę. Zginał pełniący obowiązki Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. płk. Adam Pilch z Warszawy, pozostawiając żonę, córkę, bliższą i dalszą rodzinę.

Zwiastowanie powielkanocne w kontekście tego doświadczenia nabiera głębokiego charakteru. Oto jesteśmy zmuszeni przeżywać radosną wielkanocną wieść, która w obliczu śmierci pozwala nam, poprzez wiarę, patrzeć poza grób w stronę wieczności.

Synod naszego Kościoła przerwał obrady z powodu żałoby narodowej i podjął decyzję, aby nabożeństwa w niedzielę Quasimodogeniti miały charakter żałobny.

Poprzez modlitwy łączymy się z rodzinami ofiar katastrofy i polecamy je Stwórcy.

Bożej trosce i opiece polecamy również nasz naród i ojczyznę.