Kondolencje Rady Parafialnej po śmierci ks. bpa Mieczysława Cieślara


W żałobie dotknęła nas kolejna bolesna informacja o tragicznej śmierci ks. biskupa Mieczysława Jerzego Cieślara, zwierzchnika diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i proboszcza łódzkiej Parafii świętego Mateusza. Ks. biskup Mieczysław Cieślar wielokrotnie był gościem Parafii Świętej Trójcy, ostatnio 9 kwietnia podczas nabożeństwa synodalnego.

Jesteśmy ogromnie wstrząśnięci śmiercią naszego Biskupa, który wracał z Warszawy do Łodzi po uroczystościach żałobnych związanych ze smoleńską katastrofą oraz po nabożeństwie w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego, zastępując ś.p. ks. gen. Adama Pilcha.

Pogrążeni w smutku chcemy pocieszać się słowami apostoła św. Pawła, którego tak często przywoływał w swoich kazaniach ks. biskup Cieślar: „A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” 1 Kor 15,20-22

Całemu Zborowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej świętego Mateusza w Łodzi oraz najbliższej rodzinie Księdza Biskupa Cieślara składamy w imieniu Parafii Świętej Trójcy najserdeczniejsze kondolencje i łączymy się w modlitwie, dziękując miłosiernemu Bogu za życie i służbę Biskupa Mieczysława.

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie
Warszawa, 19 kwietnia AD 2010

Na zdjęciu ks. bp Mieczysław Cieślar na ambonie kościoła Świętej Trójcy podczas obchodów jubileuszowych naszej parafii w 2008 roku.