O gościnności nie zapominajmy – zakończenie ekumenicznej oktawy w kościele Świętej Trójcy


W Dzień Nawrócenia Apostoła Pawła (25 stycznia) w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie zakończył się Centralny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie Słowa Bożego uczestniczyli m.in. zwierzchnicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp Jerzy Samiec, oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. bp Marek Izdebski. Kazanie wygłosił biskup senior Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który podkreślał znaczenie ekumenicznej gościnności oraz zaapelował o kontynuowanie starań o ustanowienie gościnności eucharystycznej między Kościołami chrześcijańskimi.

Liturgię wstępną oraz spowiedź powszechną (confiteor) poprowadził ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy, a w czytaniach Pisma Świętego udział wzięli duchowni z Kościoła Rzymskokatolickiego ks. prałat Mateusz Matuszewski z diecezji warszawsko-praskiej oraz ks. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP. Ewangelię, będącą również podstawą rozważania ostatniego dnia oktawy odczytał ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Biura PRE.

Podczas kazania ks. biskup Zdzisław Tranda przypomniał trudną drogę ekumenicznego pielgrzymowania zarówno w perspektywie międzynarodowej, która doprowadziła do przyjęcia Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu między luteranami a rzymskimi katolikami, oraz do podpisania w Polsce w 2000 roku Deklaracji o Uznaniu Sakramentu Chrztu Świętego między Kościołem Rzymskokatolickim a większością Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Kaznodzieja przekonywał o konieczności kontynuowania dialogu i nie zniechęcania się na trudnej drodze prowadzącej, jeśli nie do interkomunii to przynajmniej do gościnności eucharystycznej.

W podobnym duchu zwrócił się do Zboru ks. bp Jerzy Samiec, przypominając słowa i deklaracje dwóch biskupów Rzymu wypowiedziane w kościele Świętej Trójcy, a odnoszące się do tolerancji oraz zagadnienia małżeństw wyznaniowo mieszanych. Biskup Samiec wyraził nadzieję, że Kościoły chrześcijańskie w Polsce osiągną porozumienie i zaakceptują dokument wypracowany przez komisję dialogu.

Intencje modlitewne zmawiali duchowni z różnych Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Starokatolickiego Mariawitów, Prawosławnego, Ewangelicko-Metodystycznego oraz Rzymskokatolickiego.

Liturgię nabożeństwa wzbogaciły śpiewem chóry Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Na organach grała p. Emilia Dziubińska.
: : Program nabożeństwa (pdf)

foto: A. Karska

31 stycznia (niedziela) o godz. 18:00 w kościele Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w Ząbkach abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczyć będzie mszy świętej, podczas której kazanie wygłosi ks. proboszcz Piotr Gaś.

Ząbki, ul. 11 Listopada 4 – Zapraszamy!