Ultima Thule – renowacja cmentarza ewangelickiego w Osówce


5 września (niedziela) na cmentarzu ewangelickim w Osówce k/Sierpca odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji zakończenia II etapu renowacji nekropolii zainicjowanego przez grupę wolontariuszy z Nieformalnej Grupy Historycznej „Ultima Thule”, (łac. Kraniec Świata) kierowanej przez tegorocznego maturzystę Tomasza Kowalskiego.

W 2009 roku rozpoczęto pierwszy etap, podczas którego zrekonstruowano cześć nagrobków i uporządkować teren. Również wtedy na cmentarzu odprawiono ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne, w którym uczestniczyli m.in. ks. Waldemar Wunsz (Parafia Świętej Trójcy) oraz ks. Artur Woltman (Płock). Wiosną 2010 roku rozpoczęto drugi etap – odchwaszczono i oczyszczono teren, odnowiono pozostałe nagrobki, zrekonstruowano krzyż cmentarny z XIX wieku oraz umieszczono pamiątkowy kamień z napisem w języku polskim i niemieckim, upamiętniającym dawnych mieszkańców Osówki, którzy byli głównie wyznania ewangelickiego. Pomysłodawcą pomnika był Michał Umiński ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Turystyki i Eksploracji Tradytor z Płocka. Drugi etap poprzedziła nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj lokalnie VII” dla Ultima Thule. Otrzymana dotacja umożliwiła rozpoczęcie i realizację drugiego etapu renowacji.

Inicjatywę młodzieży wspierały lokalne władze, dyrekcja szkoły, a także Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie, która jest właścicielem nekropolii.

W nabożeństwie ekumenicznym wzięli udział duchowni ewangeliccy – ks. radca Piotr Gaś, ks. Waldemar Wunsz oraz ks. Artur Woltman, a także księża rzymskokatoliccy: ks. Grzegorz Żabik, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Gójsku, oraz ks. Jacek Darmofalski z Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Kolbe. Kazanie wygłosił proboszcz warszawskiej parafii, ks. Piotr Gaś, a słowa pozdrowienia i podziękowania przekazała kurator diecezji warszawskiej, p. Aldona Karska. – Historia sprawia, że spotykamy miejsca, gdzie nie ma już budowli, budynków z przeszłości; kościołów czy szkół, które stały kiedyś w tym miejscu (…) Ale pozostają cmentarze, czasem tylko kurhany. To one są świadectwem przeszłości tych miejsc, na które przychodziły kolejne pokolenia mieszkańców, żeby pożegnać swoich bliskich. Z wielkim uznaniem zwracam się do wszystkich tych, którzy postanowili zadbać o tą nekropolię, doprowadzając do prac renowacyjnych, pamiętając o historii – mówiła p. Karska.

W uroczystości na cmentarzu uczestniczyli wolontariusze, lokalne media, goście zagraniczni (dawni mieszkańcy Osówki), współcześni mieszkańcy na czele z panią sołtys Teresą Wojciechowską. Po nabożeństwie duchowni wraz z panią Wojciechowską odsłonili tablicę pamiątkową. W budynku OSP w Osówce otwarto również okolicznościową wystawę fotograficzną.

Parafia Ewangelicka w Sierpcu powstała w 1837 roku, ale kościół poświęcono dopiero w 1913 roku. Parafia, do której należały liczne kantoraty, czyli najmniejsze jednostki administracyjne przedwojennego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Każdy kantorat skupiał wiernych z kilku wsi. Przed I wojną światową parafia w Sierpcu liczyła  4000 wiernych, czyli tyle ile dzisiejsza diecezja warszawska. Opiekę duszpasterską pełnili tu: ks. Lucjan Lewandowski, ks. Aleksander Paschke oraz ks. Fryderyk Arlt.

: : Filmowa relacja z uroczystości z 2009 roku
: : Relacja prasowa w lokalnym serwisie internetowym

foto: Aldona Karska