Kazanie na Niedzielę Septuagesimae – początek Przedpościa


Ostatnia Niedziela po Epifanii kończy okres bożonarodzeniowy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, jednak w tradycji polskiej zwieńczenie okresu świąt Narodzenia Pańskiego łączone jest nieraz ze Świętem Ofiarowania Pana Jezusa – Dniem Oczyszczenia Marii Panny (2 luty), obchodzonym również przez Kościół Ewangelicko-Augsburski. Zanim jednak znów rozpocznie się Czas Pasyjny (Wielki Post) w Dzień Pokuty i Modlitwy (Środa Popielcowa) w kalendarzu liturgicznym następuje krótki okres Przedpościa.

: : Więcej informacji nt. Przedpościa

kazanie wygłosił ks. Waldemar Wunsz, wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie