Zmarł prof. Jan Oderfeld


17 marca br. w wieku 102 lat zmarł prof. Jan Oderfeld, wybitny naukowiec i inżynier oraz członek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Pogrzeb odbędzie się 24 marca (środa) o godz. 12:00 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Profesor Jan Oderfeld urodził się w Częstochowie 19 lutego 1908 r., w 1924 roku zdał maturę w państwowym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza i rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, dyplom tej uczelni uzyskał w 1930 r. Był konstruktorem silników samolotowych i współautorem pierwszego w kraju modelu turbinowego silnika odrzutowego. Już przed wojną był wykładowcą w Szkole Podchorążych Lotnictwa. W latach okupacji kierował warsztatem mechanicznym „Rolnik” w Skierniewicach.

Po wojnie pracę dydaktyczną i naukową kontynuował w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda i na Politechnice Warszawskiej. W 1951 r. obronił doktorat, w 1955 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1961 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Ten wybitny uczony i twórczy inżynier jest autorem ok. 200 prac w tym 15 książek i skryptów.