ADWENT: Zawitaj, Chryste, Zbawco Ty!

W Niedzielę Wieczności zakończyliśmy kolejny Rok Kościelny. Od najbliższej niedzieli (2 grudnia) rozpoczynamy nowy Rok Kościelny oraz ADWENT.

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza ‘przyjście’. W starożytności adwent oznaczał wstąpienie władcy na tron lub przybycie bóstwa do świątyni. Chrześcijanie używają terminu adwent zarówno do opisania przyjścia Chrystusa na ziemię poprzez narodzenie z Marii Panny oraz na określenie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (paruzja). Liturgiczny okres adwentu związany jest najprawdopodobniej ze starokościelną praktyką chrzcielną – przygotowanie katechumenów do chrztu rozpoczynało się 11 listopada i kończyło się 6 stycznia (Święto Epifanii), kiedy dokonywano aktu chrztu.

Początkowo adwent trwał sześć tygodni, lecz później liczbę niedziel skrócono do czterech – dziś symbolizują je cztery świece na wieńcu adwentowym. W różnych częściach świata akcentowane są inne aspekty adwentu – radość z powtórnego przyjścia Chrystusa lub pokuta i nawrócenie. W liturgii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego myśl adwentowa obecna jest podczas nabożeństwa z Sakramentem Komunii Świętej. Przed modlitwą Ojcze Nasz ksiądz zmawia kolektę, którą kończy słowami: „Na Jego [Chrystusa] powtórne przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie.” Zbór odpowiada: „Przyjdź, Panie Jezu”. Również w modlitwie po Słowach Ustanowienia podkreślany jest adwent: „Wspominając zbawczą śmierć i mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie oczekujemy na Jego przyjście w chwale.” Teksty tych modlitw podkreślają, że Kościół, szczególnie zaś podczas Dziękczynienia (Eucharystii), z utęsknieniem wypatruje swojego Pana aż przyjdzie w chwale.

W czasie adwentu odprawiane są w naszej Parafii Tygodniowe Nabożeństwa Adwentowe. Nakrycia ołtarzowe mają fioletowy kolor. Podczas liturgii wstępnej po Kyrie zamiast Chwała na wysokościach Bogu, ksiądz intonuje hymn Benedictus: „Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój”, natomiast Zbór odpowiada: „Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas, Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas i mówi: ‘idę już.’ Przyjdź, Panie, przyjdź wołamy. Otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż.”

W okresie Adwentu zapraszamy na Tygodniowe Nabożeństwa Adwentowe, które odbywać się będą o godz. 18:00 w kościele Świętej Trójcy oraz o godz. 15:00 w kaplicy Tabita w Konstancinie Jeziornie.