WYGRALIŚMY!

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił dziś apelację złożoną przez Glob Tower Sp. z o. o. od korzystnego dla Parafii Świętej Trójcy wyroku Sądu Okręgowego. Oznacza to, że umowa sprzedaży „serka wolskiego” jest PRAWOMOCNIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ.