Kazanie na Wielki Czwartek

Zapraszamy do wysłuchania kazania ks. proboszcza Piotra Gasia wygłoszonego w Pamiątkę Ustanowienia Sakramentu Wieczerzy Pańskiej.