Kazanie na Dzień Pokuty i Modlitwy

Zapraszamy do wysłuchania kazania na początek Czasu Pasyjnego, wygłoszonego w Dzień Pokuty i Modlitwy (Środa Popielcowa) w kościele Świętej Trójcy przez ks. proboszcza Piotra Gasia.

foto: selk-marburg