WIELKI PIĄTEK – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa


Kazanie na  WIELKI PIĄTEK, Pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa Chrystusa, wygłoszone w kościele Świętej Trójcy przez ks. Piotra Gasia.