O przeszłości Kościoła na PTE

21 lutego odbyło się spotkanie z dr. Jarosławem Kłaczkowem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorem publikacji historycznej, dotyczącej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945 – 1975.  Spotkanie zostało zorganizowane przez warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Licznie przybyłych słuchaczy powitał prof. Karol Karski, przewodniczący warszawskiego PTE. Następnie głoś zabrał dr Kłaczkow, który krótko przedstawił nową publikację historyczną, dotyczącą dwudziestolecia międzywojennego i omówił kolejne rozdziały swojej książki, dotyczącej współczesnych dziejów Kościoła luterańskiego.

Po wystąpieniu prelegenta rozpoczęła się dyskusja, podczas której podnoszono wiele zagadnień dotyczących napięć narodowościowych na Mazurach, masowych wyjazdów i prześladowania Kościoła luterańskiego ze strony Służb Bezpieczeństwa, polityki władz komunistycznych wobec mieszkańców Mazowsza, Mazur i Śląska. Poruszano również tematy, związane z poszczególnymi osobami, ważnymi dla powojennej historii Kościoła luterańskiego, w tym problematykę okresu, kiedy Biskupem Kościoła był ks. Karol Kotula, a następnie ks. dr Andrzej Wantuła.

Spotkanie zakończyło się Modlitwą Pańską, którą poprowadził ks. dr Włodzimierz Nast, sekretarz warszawskiego PTE.

foto: Aldona Karska