Rozprawa w Sądzie Najwyższym


Informujemy, że zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego 12 stycznia (wtorek) o godz. 10:30 odbędzie się rozprawa kasacyjna w sprawie z wniosku Glob Tower  Sp. z o. o. w Warszawie przy uczestnictwie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie i Miasta stołecznego Warszawy o wpis w dziale III księgi wieczystej. Rozprawa odbędzie się w gmachu Sądu przy pl. Krasińskich 2/4/6, sala E.