Wystawa CZAS ODNALEZIONY // Atlas Warburga do muzyki dawnej

CZAS ODNALEZIONY //  TIME REGAINED

Atlas Warburga do muzyki dawnej // A Warburg Atlas for Early Music

Wystawa w ramach Festiwalu Nowe Epifanie w dniach 12 – 17.03

koncepcja i projekt wystawy: Björn Schmelzer i Margarida Garcia dla zespołu Graindelavoix

 

Wystawa stanowi nawiązanie do nieukończonego Atlasu Mnemosyne historyka sztuki i badacza kultury Aby’ego Warburga, jednak skupia się na obrazach związanych z muzyką dawną. Twórcy ekspozycji w dziesięciu gablotach ułożyli ponad 1500 ilustracji (fotografii, reprodukcji dzieł sztuki, skanów muzykaliów, etc.) w erudycyjną i odkrywczą opowieść na temat ornamentów, pneumatyki, tańca, lamentu i polifonii. Wybór materiałów pokrywa się z interdyscyplinarnym i holistycznym podejściem artystów, a zarazem twórców wystawy do problematyki dawnej kultury, co stanowi znaczącą nowość w dyskursie poświęconym muzyce dawnej. 

Atlasowi muzyki dawnej towarzyszy broszura z opisami prezentowanych obrazów oraz obszerny komentarz w postaci książki Time regained, ujawniającej logikę kompozycji wystawy i tym samym jedną z jej możliwych interpretacji. Wystawa autorstwa Schmelzera i Garcii jest bowiem grą wielopoziomową, trafiającą do odbiorców na różnym poziomie znajomości historii kultury i dawnego repertuaru muzycznego. Podobnie jak artystyczne propozycje kierowanego przez Schmelzera zespołu Graindelavoix.

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny.

organizatorzy: Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza, Festiwal Nowe Epifanie