Wystawa o ks. Janie Husie

Od 22 lipca do 31 sierpnia na ogrodzeniu wokół kościoła Świętej Trójcy można oglądać wystawę „Jan Hus w roku 1415 i 600 lat później”. W tym roku obchodzimy 600. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jana Husa podczas Soboru w Konstancji.

Wystawa obejmująca 17 tablic informuje o życiu, teologii oraz reformacyjnym i ekumenicznym oddziaływaniu ks. Jana Husa. Ponadto ekspozycja zawiera szereg wiadomości, dotyczących społeczno-religijnego i politycznego tła epoki – omówione zostają reformatorskie ruchy (katarzy, John Wycliffe) religijnego wczesnego i późnego średniowiecza, a także rosnące znaczenie papiestwa w życiu Kościoła Zachodniego. Nie brakuje również wątków polskich, w tym stanowiska polskiej delegacji na Sobór w Konstancji w sprawie Husa.  

Umieszczenie wystawy koło kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie było możliwe dzięki otwartości i współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie.

Autorami wystawy są: mgr Jan Adámek, dr Jan Kalivoda, mgr Jakub Smrčka.

Polska edycja: Czeskie Centrum w Warszawie, dr Tomasz Graff

Więcej informacji o ks. Janie Husie:

>> Luter2017.pl: Wszyscy jesteśmy husytami