Wyrok w sprawie związanej z „serkiem wolskim”


Przekazujemy do wiadomości Parafian informację, że 13 października (poniedziałek), o godzinie 14:30sali 213 Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127 („duże sądy”) zostanie ogłoszony wyrok w sprawie z pozwu Glob Tower przeciwko Parafii o stwierdzenie ważności pełnomocnictwa z dnia 21 maja 1999 r. Sprawa związana jest z tzw. „serkiem wolskim”.