Wybory do Synodu Diecezji Warszawskiej

W związku z mijającą kadencją Synodów Diecezjalnych oraz Synodu Kościoła, Konsystorz zarządził wybory do tych organów w całym Kościele Ewangelicko-Augsburskim w naszej Ojczyźnie. Wybory muszą być przeprowadzone do końca 2016 roku. Jak stanowią przepisy naszego Kościoła, Zgromadzenie Parafialne wybiera delegatów Parafii do Synodu Diecezji. Synod Diecezji będzie wybierał delegatów do Synodu Kościoła.

Delegaci do Synodów Diecezjalnych są wybierani w Parafiach przez Zgromadzenia Parafialne. W naszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wybory delegatów do Synodu Diecezji Warszawskiej odbędą się 27 listopada 2016 roku po nabożeństwie przedpołudniowym.  Kandydatów mogą zgłaszać na piśmie członkowie Zgromadzenia Parafialnego naszej Parafii. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie zgłaszanej osoby o zgodzie na kandydowanie. W kancelarii parafialnej można pobrać druk zgłoszenia kandydata w wyborach do Synodu Diecezji Warszawskiej.

Pisemne zgłoszenia z oświadczeniami osób kandydujących należy składać w kancelarii parafialnej w godzinach pracy: od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. Termin zgłaszania upływa 15 listopada 2016 roku o godz. 18:00 z chwilą zamknięcia kancelarii parafialnej.

Prosimy nie przesyłać zgłoszeń za pośrednictwem Poczty Polskiej z powodu dużych opóźnień w dostarczaniu poczty.