Wyborcze Zgromadzenie Parafialne – lista kandydatów

Przedstawiamy listę kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Wyborcze Zgromadzenie Wyborcze odbędzie się 13 maja (Niedziela Rogate) po nabożeństwie przedpołudniowym.

Uprawnionymi go głosowania są wszyscy pełnoletni członkowie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, którzy terminowo opłacili składkę kościelną za 2011 rok lub są z niej zwolnieni.

Lista członków Zgromadzenia Parafialnego jest do wglądu w kancelarii parafialnej.

Zdjęcia na liście kandydatów i biogramy będą uzupełniane do wtorku 8 maja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do głosowania.

: : Lista kandydatów w formacie PDF